Marvellous Are Thy Works!

I cross to this verse while reading the Bible, and somewhat, somehow, God reveals me one thing about this passage of the scripture. I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. Psalm 139:14 Many people surely heard this verse, especially the…

Ang Saranggola

Ni Efren R. Abueg Rading, Paquito, Nelson… pakinggan ninyo ang kwentong ito. May isang lalaki, walong taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang guryon. “Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola,” wika ng ama. “Hindi ako marunong, Tatay,” anang batang lalaki. “Madali ‘yan. Tuturuan kita,” sabi ng…

Roman Road

MGA BAGAY NA NAIS NG DIOS NA IYONG MALAMAN ANG SABI NG DIOS: Romans 3:23 “For all have sinned, and come short of the glory of God;” -Ikaw ay nagkasala sa Dios ANG SABI NG DIOS: Romans 6:23 “For the wages of sin is death…” Revelation 21:8 “…shall have their part in the lake which…